שאלון רישום לאינדקס מטפלים

להלן שאלון מילוי פרטים לצורך רישום באתר כאיש טיפול המטפל בגישת AEDP, לצורך הפניות ושיוך מקצועי. אלפון המטפלים באתר מייצג אנשי טיפול העונים על שני תנאים: מטפלים שרכשו הכשרה רשמית של מכון AEDP הבינלאומי ושהינם בעלי הסמכה טיפולית רשמית בתחום בריאות הנפש. הכניסה לרשימת המטפלים באתר כרוכה בתשלום לצורך אחסון ואחזקה שוטפים שלו, שייגבה לאחר אישור השאלון.

 

פרטים כללייםשלב 1 מתוך 4