התמחות קלינית המושרשת כחוד-החנית של תיאוריות שינוי וטרנספורמציה

הכשרת AEDP משתמשת בשלושה אופנים מתודולוגיים על מנת לגייס הן את 'המוח הימני' והן את 'המוח השמאלי', כמו גם את התודעה והלב (mind & heart) בתהליך הלמידה. לפיכך, קורסי ההכשרה מטעם המכון הבינלאומי מציעים לימוד דידקטי-תיאורטי, סרטי עבודה קלינית, ותרגול מעשי-חווייתי, שלובים יחדיו.

מטפלים מגיחים מהכשרה והדרכה בAEDP עם הבנה תיאורטית של תיאוריה טרנספורמטיבית המושרשת באוריינטציה של בריאות, עם תחושה-מורגשת כיצד טיפול מסוג AEDP מתבצע, תוך התנסות חווייתית רבה וארוכה, לכדי רכישת רפרטואר נרחב של מיומנויות ספציפיות לגילום ותכלול הטיפול בגישת AEDP.

היבט משמעותי המתקיים בכל קורס והכשרה בAEDP, כשם שמתקיים בטיפול, ישנה חתירה להפגת תחושת 'לבדיות' (aloneness) של מטפלים על-ידי עידוד וטיפוח קהילה החולקת תפיסה מחשבתית ועמדה רגשית דומה עם אחרים.

סוגי ההשתלמות להכשרה בטיפול בגישת AEDP


סוגי ההשתלמויות לקראת הכשרה והסמכה הם מגוונים ונותנים מענה הן ברמת הידע והלמידה, והן ברמת המיומנויות הנרכשות. להלן תיאור מתומצת שלהם, שיעזור למטפלים המעוניינים בגישה, להתמקם אל מול האפשרויות המגוונות להשתלמות בה. הקורסים מוצעים בחו"ל ומובאים גם לארץ, על פי הפרסומים באתר.

קורס Immersion הינו הקורס הבסיסי (כפי שיוסבר בהמשך, בנוגע להסמכה) הכולל חמישה ימי למידה רצופים. קורס זה הינו מבוא לגישה, ועד לשנת 2019, הקורס הועבר על ידי הנחייתה הבלעדית של דר' דיאנה פושה, בכל יעד בעולם (כולל בארץ, באמצעות המרכז הבין תחומי ובית הספר החדש לפסיכותרפיה).  

קורס "מיומנויות מהותיות 1" Essential Skills / ES1 הינו קורס מתמשך בו תהליכי הלמידה התיאורטיים מלווים בתרגול התנסותי מדי יום, של הגישה. הקורס מתקיים בשני אופנים, בארץ ובחו"ל. אופן אחד הוא קורס המתפרס על כחמישה סופי שבוע על פני שנה, ואופן שני מרוכז יותר: כשני שבועות, המוצעים בהפרש של חצי שנה זה מזה (להשלמת הקורס יש להשתתף בשני המועדים, כקורס שלם).

קורס "מיומנויות מהותיות 2" Essential Skills / ES2 הינו קורס המאפשר למטפלים להעמיק את ההבנה התיאורטית ולשכלל אף יותר את מיומנויות ההתערבות הטיפוליות בגישה. המבנה של הקורס דומה למבנה של קורס ES1 והוא מתקיים על פני חמישה סופי שבוע או בגרסתו הדחוסה יותר, כשני שבועות מלאים עם הפרש זמן ביניהם.

קורס הדרכה ליבה Core Training הינו קורס המשלב בין למידה והעמקה בגישה ובין הדרכה. הקורס מתקיים בקבוצה. בכל מפגש, שלב הלמידה מיועד לכל המשתתפים כאחד, ושלב ההדרכה מבוצע כהדרכה קבוצתית, בליווי צפייה של חומרים מוקלטים של המטפל המודרך, אם הוא מקליט את פגישותיו. ההדרכה בקבוצה הינה מקור למידה משמעותי הן למציג והן למשתתפים, אשר לוקחים כולם חלק בהפנמה של המעשה הטיפולי והתפתחותו בפועל, על המטופל.

הדרכה אינדיוידואלית, כשמה כן היא, הדרכה פרטנית בה ניתן להיתמך בחומרים מוקלטים, לשם הפנמה מעמיקה ויעילה יותר של הגישה.

הדרכה קבוצתית, הינה הדרכה בה כל מודרך מביא בתורו מקרה, מוקלט או לא מוקלט. חברי הקבוצה נתרמים מתהליך העיבוד החווייתי והגישור בינו ובין למידה תיאורטית וקונקרטית של ניתוח המקרה והתאמתו לגישת AEDP.

 

* יש לציין, כי ישנן השתלמויות אשר מטרתן להעשיר את הידע ורכישת המיומנויות בגישה, ואינן נחשבות לצורך ניקוד לקראת הסמכה. בין אלה ניתן למצוא סדנאות, השתלמויות קצרות וימי עיון, בארץ ובחו"ל.

הסמכה בגישת AEDP


טיפול AEDP הינו מודל תיאורטי וקליני אינטגרטיבי ומקיף. הוא מוקפד, ייחודי ואפקטיבי. על מנת להיות כשיר וראוי להסמכה AEDP על מטפלים להדגים מומחיות ובקיאות במודל התיאורטי של הAEDP, מיומנות ביישום התערבויות AEDP למגוון אוכלוסיות קליניות, ובאופן כללי, לגלות מחויבות לשליחות, לאתוס ולערכים של הAEDP. (ראה פירוט הנחיות לתהליך ההסמכה Certification Guidelines).

תהליך ההסמכה בAEDP כולל 5 רמות ומיועד למטפלים מורשים מתחום בריאות הנפש:


מטפל  AEDP רמה 1

מטפל AEDP רמה 2

מטפל AEDP רמה 3

מטפל AEDP מוסמך

מטפל AEDP מוסמך ומדריך

הגדרות רמות ההכשרה:


מטפל AEDP רמה 1  סיים אחד מקורסי ההכשרה, בדרך כלל Immersion, או מיומנויות מהותיות ES1.

מטפל AEDP רמה 2  סיים קורס Immersion והכשרה נוספת מבין אלו המוזכרות: קורס מיומנויות מהותיות (ES1), השתתפות בקורס הדרכה ליבה Core Training, 30 שעות הדרכה בקבוצה קטנה, או 20 שעות הדרכה פרטנית.

מטפל AEDP רמה 3  סיים Immersion, בנוסף שתיים מהאפשרויות הבאות:

  • ES1
  • ES2
  • Core Training
  • 30 שעות הדרכה בקבוצה קטנה
  • 20 שעות הדרכה פרטנית
ובנוסף, אחת מאפשרויות ההדרכה (קורס ליבה Core Training, או 30 שעות הדרכה בקבוצה קטנה, או 20 שעות הדרכה פרטנית).

על סך שעות ההדרכה הקלינית של מטפל AEDP רמה 3 להיות עם לפחות 2 מדריכים מוסמכים שונים, כשלפחות אחד מהם מסגל המכון הבינלאומי.

מטפל AEDP מוסמך הינו מטפל מורשה (או שווה ערך) שסיים את תהליך ההסמכה בAEDP לאחר דרישות הקדם של הכשרה והדרכה.

מטפל AEDP מוסמך ומדריך: מטפל AEDP מוסמך (שהינו מדריך מוסמך בתחום התמחותו המורשה) שהשלים תהליך נוסף של סקירה וביקורת על מנת להיות למדריך AEDP מוסמך.

מהלך קורסים מומלץ בהכשרת AEDP


קורס ה'הטבלה' Immersion הוא באופן עקרוני המקום הטוב ביותר להתחיל ממנו.
משם רוב האנשים פונים לאחד או לשניים מקורסי המיומנות: קורס מיומנויות חיוניות ES1 ו/או קורס מיומנויות מתקדם ES2; קורסי המיומנות מעמיקים את ההבנה בAEDP ומעניקים מיומנויות ספציפיות עם שפע אפשרות לתרגול מעשי-חווייתי. את קורסי המיומנות מלמדים מורי סגל המכון הבינלאומי עם עזרה רבת ערך של עוזרי הוראה.
הדרכה קלינית היא הבאה בתור בדרך כלל- על-אף שמסיבות פרקטיות או מסיבות של בחירה לימודית חלק מן האנשים בוחרים להתחיל הדרכה קלינית מיד לאחר קורס ה Immersion. ישנן אפשרויות שונות להדרכה: קורס לבה Core Training, הדרכה פרטנית, הדרכה בקבוצות קטנות.

דרך מוצעת להסמכה בAEDP (זו רק דוגמא אחת!)


קורס 'הטבלה'  Immersion=> קורס מיומנויות מהותיות ES1 => קורס מיומנויות מתקדמות ES2 או אחת מאפשרויות ההדרכה (ראה פירוט למטה) => 20 שעות הדרכה פרטנית => הגשת בקשה להסמכה.

אם אתם מעוניינים בהסמכה בAEDP, הנכם מטפלים מורשים בתחום בריאות הנפש (או שווה ערך), מוכרים כמטפלי AEDP ברמה 3, ניתן להגיש את מועמדותכם להסמכה באופן הבא:

  • להשלים 10 או יותר שעות הדרכה פרטניות נוספות. יש לשים לב: על מנת להיות מטפל AEDP מוסמך עליך להיות מודרך על ידי לפחות שני מדריכים שונים, שאחד מהם לפחות הינו חבר סגל המכון הבינלאומי Faculty. אם הגעת לרמה 3 ולא הודרכת עד עתה על-ידי מדריך חבר סגל המכון זה הזמן לקבל הדרכה זו.
  • להגיש הוכחה לרישיונכם כמטפלים (או שווה ערך)
  • להגיש שני סרטי עבודה קלינית עם תמלול ומיקרו-אנליזה שלהם בהתאם להנחיות המופיעות בפרוט ההנחיות להסמכה Certification Guidelines.
  • לקבל המלצה ממדריך חבר סגל המכון הבינלאומי Faculty שהדריך אתכם באופן פרטני.
כשהמדריך האישי משוכנע שהמטפל בשל מבחינת מקצועיותו בAEDP ושחומרי ההגשה מוכנים, הוא ימליץ על המטפל כבשל להסמכה לוועדת ההסמכה של המכון הבינלאומי. אזי ניתן להגיש את החומרים לבדיקה על ידי המכון. החומרים נבדקים באופן נפרד על-ידי 2 אנשים שונים.

אמנם, כפי שמתואר כאן, ישנה עבודה משמעותית ורבה, מהגעה לרמת הכשרה 3, ועד להגשת החומרים להסמכה. אמנם, אך מטפלים מוסמכים שעברו שלבים אלה יכולים לתאר את המעלות והרווחים בתהליך העבודה לקראת ההסמכה: רמות ההעמקה בחומר, הלמידה על תהליכים פנימיים של המטפל, הלמידה של סגנונות ההתקשרות והתקשורת שלו, שכלול יכולות הדיאגנוסטיקה מתוך הביטויים הפיזיים והרגשיים של המטופל, ועוד. הנכם מוזמנים להיוועץ עם מטפלים מוסמכים, על תהליך ההסמכה.