מהי עבודת AEDPfC

בעבודה עם זוג בגישת AEDPfC, ניתנת לבני הזוג האפשרות לחוות רגשות ותחושות של היותם "האחר האמיתי" עבור בני זוגם, וכן, לחוות את קשת הרגשות והתחושות הנקשרים להיותו של בן/בת הזוג "אחר אמיתי" עבורם. זאת, בדרכים שונות של נתינה, קבלה ותפיסה במסגרת התהליך הדיאדי וחייהם המשותפים.

זהו תהליך בו פחד, חוסר יציבות וקיבעון מתובלים ברגעים ייחודיים של קשר, תקווה וחמלה.

באמצעות עבודה מעמיקה עם כל בן זוג אל עבר רגשות ליבה, תוך כדי שימוש בשפה תהליכית ועמדת העדות, הזוג והמטפל עובדים על תחושה מספקת של ביטחון. תחושה זו, בתורה, מאפשרת מגע עם העולם הפנימי, של המטופל עם עצמו ועם בן זוגו. עבור בן/בת הזוג, ההתבוננות על קיומם של חלקים פנימיים תוך ליווי ותמיכה של בני זוגם, מתאפשרת במידה רבה יותר באמצעות עבודה המכוונת להפחתה של בושה, ביקורתיות וחרדה. וכך, בעת שמירת הוויסות הזוגי של שני בני הזוג ותחושת ביטחון יחסי, יעודד המטפל את הזוג לתקשורת ישירה שלהם, בנוכחותו.

הנה כמה מילים של ד"ר דיוויד מארס על יצירת רגעים של חיבור תוך עבודה מתמדת על הויסות בטיפול הזוגי:

הגישה מתמקדת בהיבטים סומטיים וביצירת מודעות חושית, כחלק מיצירת ויסות, התבוננות פנימית וסקרנות, דרכם ניתן לבסס תחושת החזקה בטיפול: הבנה עשירה של העצמי ושל בן הזוג נעשית על ידי הרחבת ההתבוננות דרך שבעת ערוצי החוויה, שמספקים עומק וכבוד ראוי לחויה רגשית. 

תהליך זה לכשעצמו יכול להידמות לחוויית לידה: חוויה פנימית כתחושה פנימית רחמית, נולדת אל תוך האחזקה המשותפת של בני הזוג. זאת, בנוכחות בן/בת הזוג, שמספקים תמיכה, ליווי, עיבוי של החוויה דרך החוויה שהם עוברים כמלווים ומחזיקים. 

בגישת AEDPfC, עבודה משותפת דיאדית תוך יצירת מקום בטוח והפניה של תשומת הלב של המטופלים למקומות הכמיהה אליהם היו רוצים להגיע, מאפשרת נגישות לדחפים מוטיבציוניים מצמיחים וליצירתם של תהליכים מוחיים מרפאים. 

בסרטון קצר זה, קארן פנדו-מארס וד"ר דיוויד מארס מתארים את הדגש על עבודה על כמיהה:

מפתחי היישום הזוגי והמשפחתי בגישה, הינם ד"ר דיוויד מארס, וקארן פנדו-מארס, חברי פקולטה בכירים במכון הבינלאומי. 

אודות מפתחי היישום AEDPfC

אתר האינטרנט AEDPfC

אפשרויות השתלמות AEDPfC בחו"ל

עמוד מטפלים

אלפון מטפלים