חומרים ומשאבי למידה

 

משאבי למידה באנגלית

מאמרים ופרסומים בספרים

מאמרים ופרסומים בעברית

תרגום מאמר של דר’ דיאנה פושה על Transformance:
Fosha, D. (2007). AEDP: Transformance in action, Connections and Reflections, Gains Quarterly (02).

לעמוד המטפלים

אלפון מטפלים

לעמוד הראשי

מצא דרכים להתחבר